Onze visie

LEIF puntkempen wenst een waardig levenseinde voor iedereen mogelijk te maken.

Hiervoor wil LEIF puntkempen informatie geven en ondersteuning bieden bij het beantwoorden van de vele vragen bij het levenseinde.

Voor wie?

Voor iedereen met vragen bij het levenseinde. Dit kunnen personen zijn die aan de hand van wettelijke documenten hun voorafgaande zorgplanning willen regelen, maar ook personen met een ziekte die levensbedreigend of ondraaglijk is. LEIF puntkempen. biedt ook een luisterend oor voor naasten en hulpverleners

Waarom?

Het levenseinde houdt heel wat mensen bezig maar toch bestaat er nog veel onduidelijkheid over de mogelijke beslissingen. In onze provincie is er behoefte aan een toegankelijke plaats waar een multidisciplinaire aanpak en raadpleging kan. Het is belangrijk aandacht te besteden aan de kwaliteit van de laatste levensfase. Niet alleen tijdens die fase, maar je kan ook nu al instructies geven voor later. Je kan wilsverklaringen nalaten, voor wanneer je zelf niet langer wilsbekwaam bent. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de aard van de zorg die je later wel of niet wenst te ontvangen. Het is waardevol je naasten hierbij te betrekken, zo kunnen ze er op toezien dat jouw wensen binnen een wettelijk kader gerespecteerd worden.

Wat?

in een rustige omgeving, met respect voor privacy, geven we inlichtingen. We werken hierbij op verschillende niveaus:

  • ¬†Informatie verstrekken
  • Advies geven
  • Sensibiliseren

 

Bij specifieke vragen zorgen we ervoor dat deze beantwoord worden in samenwerking met de betrokken zorgverleners.

Je kan ons ook vragen voor het geven van opleidingen op maat, informatieavonden en spreekbeurten.

LEIF puntkempen staat open voor communicatie en samenwerking met andere organisaties en zorgverleners, waaronder palliatieve netwerken, verzorgingstehuizen, de overheid, mutualiteiten, …